اقامت دائم و پاسپورت در بلغارستان

در سال ۲۰۰۹ پس از اقدامات قانونی دولت بلغارستان، برنامه ای برای سرمایه گذاری و اعطای اقامت دائم و پاسپورت در بلغارستان با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی و شکوفایی اقتصادی تآسیس شد که به سرمایه گذاران و خانواده شان این امکان را می دهد که اجازه اقامت دائم را به دست آورند و واجد شرایط تابعیّت بلغاری شوند.

بلغارستان یکی از جدیدترین اعضای اتحادیه اروپا است. افراد مهاجر می توانند از کل مزایای منحصر به فرد مقیمان اتحادیه اروپا بهره مند شوند. یکی از خصوصیات منحصر به فرد این برنامه معافیت از ضرورت اقامت فیزیکی در این کشور است. سرمایه گذاران و خانواده شان بعد از ۵ سال می توانند واجد شرایط تابعیت بلغارستان شوند.