مهاجرت به سوئد

شرکت ما افتخار دارد تا با اتکا به شبکه بزرگ همکاران و مشاورین زبده در اقصی نقاط دنیا قادر به ارائه راحتترین و سریعترین راه دریافت اقامت در کشور زیبای سوئد باشد.برای دریافت اقامت کشور سوئد ، متقاضی نیاز به خرید یک بیزینس و راهاندازی موفق آن در مدت اقامت در کشور سوئد دارد در ذیل انواع سرمایه گذاری ممکن برای بدست آوردن اقامت دائم را به تفضیل ارائه مینمائیم.