ویزای سرمایه گذاری آمریکا E2

ویزای سرمایه گذاری آمریکا E2 ویزایی برای بیش از 30 کشور در سراسر جهان است که موافقت نامه های معاهده ای با ایالات متحده دارند. افراد از این کشورها می تواند دفاتر و یا شرکت هایی را در ایالات متحده افتتاح کنند، اما آنها نیاز به سرمایه گذاری مقدار قابل توجهی پول در آمریکا به منظور انجام این کار را دارند.

دریافت ویزای سرمایه گذاری آمریکا E2 را میتوان یکی از سریعترین ویزاهای سرمایه گذاری در دنیا بشمار آورد.
شرکت Bahar Gate LTD با استفاده از تیم باتجربه خود میتواند در حدود 180 روز پس از تائید تمامی مدارک تهیه شده توسط مشاور شما را برای انجام مصاحبه به کنسولگری آمریکا در یکی از کشورهای همسایه ایران ( بغیر از ترکیه ) بفرستد.