ثبت شرکت در ارمنستان

ثبت شرکت در ارمنستان طی چند ساله اخیر با وجود مشکلات به وجود آمده بخاطر مزایای زیادی و همسایگی با کشور عزیزمان ایران و حجم تجار ایرانی و نیاز روز افزون جمهوری ارمنستان به کشور عزیزمان ایران از این رو تبدیل به جایگاهی مطمئن در خصوص ثبت شرکت در ارمنستان و افتتاح حساب بانکی شده است و ما این افتخار را داریم که با مشاورین با تجربه و محلی ( ارمنی زبان ) در خدمت هموطنان عزیز باشیم و این موضوع افتخار می کنیم که با ایجاد بستری امن و با ارائه پکیچ های ویژه در خصوص ثبت شرکت در ارمنستان و افتتاح حساب بانکی و خدمات حساب داری و مالیاتی در خدمت متقاضیان محترم می باشیم.

طبق قوانین جدید در ارمنستان و طبق قوانین بین الملل برای هموطنان عزیز ثبت شرکت در ارمنستان در 2 نوع امکان پذیر می باشد.

موسسه مشاوران بین الملل پارس تاکان پایدار مفتخر است که کلیه خدمات اعم از ثبت شرکت در ارمنستان، افتتاح حساب بانکی و اخذ اقامت ارمنستان را جهت اسودگی خیال شما متقاضیان محترم هم سوی شما بوده و به خود میبالیم که اولین موسسه رسمی در کشور می باشیم.

ثبت شرکت در ارمنستان